Vereniging

Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september

Vereniging IJsclub ’t Boesveld is een vereniging met leden. Door het lidmaatschap ondersteunt het lid de vereniging. Tevens geeft het lidmaatschap vrije entree voor de schaatsbaan.

Het lidmaatschap is individueel / persoonlijk. De contributie bedraagt (vanaf 13 jaar) € 8,= per jaar (automatische incasso) Een gezinslidmaatschap kan ook : ongeacht het aantal kinderen.

De contributie bedraagt voor het hele gezin € 10,= per jaar (automatische incasso).

Lidmaatschapskaart

Aan de leden wordt elk jaar een lidmaatschapskaart verstrekt. Deze kaart, door het lid zelf te voorzien van naam en adres, woonplaats en geboortedatum, geldt als toegangsbewijs voor de schaatsbaan.

Geen lid?

Kijk dan of de kassa is geopend. Bij een beperkte toegang (geen kassa) kan alleen door leden geschaatst worden,

Ledenvergadering

Elk jaar in de maand november wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De agenda van deze ledenvergadering wordt dan ter plaatse verspreid”

Lid worden?

Stuur een email naar: info@ijsclubboesveld.nl

(Inschrijven voor het lopende seizoen kan tot uiterlijk 1 november, daarna wordt een hoger (dubbel) tarief berekend)

Mail ons s.v.p. de volgende gegevens:

  • Naam, Adres + PC Woonplaats
  • IBAN rekeningnummer
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer en emailadres.
  • Persoonlijk of gezinslidmaatschap? gewenst aantal kaarten ?

Mogeljk gemaakt door kaart-sponsor: OBBINK INSTALLATIETECHNIEK

Scroll naar boven